civil protection

civil protection
civilinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliajai situacijai ir veiksmus jai susidarius, visų valstybės išteklių naudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremaliosios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams. Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistema pradėta kurti 1991 10 15 – įsteigta Krašto apsaugos departamento Gelbėjimo ir civilinės saugos tarnyba, 1992 03 09 reorganizuota į Krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamentą. Priėmus ↑ Civilinės saugos įstatymą, sukurta civilinės saugos ir gelbėjimo sistema, kurią sudaro: Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija; Ekstremaliųjų situacijų valdymo centras; ↑ Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos; Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; ministerijų, apskričių, kitų valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių priešgaisrinės, žmonių paieškos ir gelbėjimo, kitos teritorinės gyventojų įspėjimo ir informavimo, evakavimo ir civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektų civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijos; aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos yra svarbiausi šios sistemos struktūros elementai, jas sudaro: Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai; bendrosios ir specialiosios paskirties profesionalieji ir savanoriškieji junginiai; savivaldybių priešgaisrinės tarnybos. Civilinei saugai vadovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Didelio masto ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo darbus organizuoja LR Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (apskrityse, miestuose, rajonuose – apskričių ir savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijos). santrumpa(-os) CS atitikmenys: angl. civil protection rus. гражданская защита ryšiai: dar žiūrėkcivilinės saugos departamentas dar žiūrėkcivilinės saugos įstatymas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • civil protection — civilinė sauga statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil protection exercises — civilinės saugos pratybos statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil protection system preparedness — civilinės saugos sistemos parengtis statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. atitikmenys: angl. civil protection system preparedness… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • civil protection training — civilinės saugos treniruotės statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų darbuotojų rengimas tiksliai vykdyti savo funkcijas esant ekstremaliajai situacijai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Civil Protection Department — civilinės saugos departamentas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sudedamoji civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis. Civilinės saugos departamentas vadovauja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklai,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • civil protection public works — civilinės saugos statinys statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Statinys, naudojamas kasdieniniame gyvenime, kuris nėra skirtas ekstremaliųjų įvykių padariniams šalinti, bet naudojamas ekstremaliojo įvykio metu civilinės… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports — Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport Agency overview Formed 1848 Jurisdiction Feder …   Wikipedia

  • Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 — The Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 is an act of the United Kingdom parliament seeking to assist victims of forced marriage, or those threatened with forced marriage, by providing civil remedies. It extends to England and Wales and… …   Wikipedia

  • Directorate for Civil Protection and Emergency Planning — DSB headquarters at Kaldnes in Tønsberg The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning (Norwegian: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB) is a Norwegian government agency under the Minister of Justice and the Police.… …   Wikipedia

  • Law On Civil Protection — civilinės saugos įstatymas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Teisinis aktas, kuris nustato Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”